Personální asistence

Zprostředkování a organizace sociálních a ošetřovatelských služeb

  • Zajištění individuálních potřeb
  • Péče o rodinu
  • Chod domácnosti
  • Pravidelná údržba
  • Akutní zásahy
  • Volný čas
  • Wellness
  • Další služby