Novinky

Výběrová řízení

Na základě pozitivních zkušeností s prací Call Assistance se na společnost začaly spontánně obracet další tuzemské renomované komerční subjekty s žádostí o vstoupení do výběrových řízení pro poskytování asistenčních služeb. Jedná se zejména o poskytování domácí asistence, kde má Call Assistance již velkou zkušenost, dále o poskytování zdravotní asistence. Výběrová řízení jsou v současné době vyhodnocována.

Přidáno: 4. 1. 2009

Spuštění dalších asistenčních projektů

Call Assistance 24 zahájila svou činnost v nových prostorách skutečně velkoryse. Navázala obchodní vztahy s komerční pojišťovnou VITALITAS, a.s. Pro tuto renomovanou společnost poskytuje Call Assistance 24 asistenční služby dvěma úspěšným projektům.

Přidáno: 14. 6. 2008

Přestěhování do větších a vhodnějších prostor

Na jaře roku 2008 začínaly být prostory, ve kterých Call Assistance 24 provozovala asistenční služby, již nevyhovující. Společnost se proto rozhodla přestěhovat do větších a zároveň vhodnějších prostor. Za nové sídlo si v květnu 2008 zvolila zcela nové kancelářské prostory na prestižní adrese na Praze 1 - V Jirchářích, nedaleko Národního divadla.

Přidáno: 22. 5. 2008

Zahájení poskytování asistenčních služeb pro projekt DOKTOR NONSTOP

Jednalo se o první vážnější spolupráci s tuzemským komerčním subjektem. Projekt Doktor nonstop se specializuje na poskytování zdravotní asistence a jako svého partnera si na základě výběrového řízení zvolila společnost Call Assistance 24.

Přidáno: 5. 1. 2008

Přejmenování společnosti

Vzhledem k technickým obtížím s poměrně nepraktickým názvem se společnost rozhodla přejmenovat na Call Assistance 24 s.r.o. Zároveň vzniklo nové logo, doména i webové stránky společnosti. Všechny tyto změny přispěly k výstižnějšímu popisu provozovaných asistenčních služeb, zároveň je tento název v provozu praktičtější.

Přidáno: 12. 12. 2007

Příchod renomované asisteční celosvětové společnosti IAG GROUP

Na podzim r. 2007 byla společnost Call Assistance 24 oslovena velmi renomovaným zahraničním partnerem - společností IAG Group. Díky osobním znalostem obou managementů byl smluvní vztah navázán velmi brzy. Vzápětí začala oficiální spolupráce při poskytování technické asistence a zdravotní asistence na území Česka i Slovenska.

Přidáno: 3. 11. 2007

Založení společnosti, oficiální zahájení provozu asistenčních služeb

Byly navázány oficiální smluvní vztahy se společností IMA Niort i s některými dalšími subjekty a bylo zahájeno poskytování technické a zdravotní asistence na území Česka. Zároveň se začaly připravovat produkty firemní asistence a personální asistence, vhodné pro umístění na tuzemském trhu, ale i pro doplnění portfolia asistenčních služeb pro zahraniční zájemce.

Přidáno: 17. 7. 2006

Zahájení zkušebního období poskytování asistenčních služeb

V červnu 2006 byl zahájen zkušební provoz asistenčních služeb. Zároveň se připravovaly legislativní kroky potřebné pro založení nové společnosti. Za název společnosti se tehdy zvolilo jméno „online24assistance CZ s.r.o.”. Sídlo společnosti bylo na Praze 2, Karlovo náměstí.

Přidáno: 8. 6. 2006

Smluvní vztahy se spol. IMA NIORT a tuzemskými obchodními partnery

Na jaře 2006 uzavřel management vznikající asistenční služby neformální smlouvu o spolupráci se společností IMA Niort a začal velmi aktivně jednat s tuzemskými potenciálními partnery, kteří znali náš management z dřívějších obchodních vztahů a věděli, že vždy poskytoval vynikající asistenční služby a má tedy velmi kvalitní know-how.

Zároveň se začala urychleně budovat síť smluvních partnerů - dodavatelů potřebných asistenčních služeb.

Přidáno: 5. 5. 2006

Poptávka po zřízení nové asistenční služby

Na podzim r. 2005 byl osloven bývalý management asistenční společnosti CS Assist / International SOS, který společnost opustil v r. 2002, aby založil novou asistenční službu. Tento silný impuls přišel zejména od celosvětové asistenční společnosti INTER MUTUELLES ASSISTANCE NIORT (zkráceně IMA Niort), ale i od jiných komerčních subjektů z tuzemska.

Přidáno: 21. 11. 2005