Novinky

Výběrová řízení

Na základě pozitivních zkušeností s prací Call Assistance se na společnost začaly spontánně obracet další tuzemské renomované komerční subjekty s žádostí o vstoupení do výběrových řízení pro poskytování asistenčních služeb. Jedná se zejména o poskytování domácí asistence, kde má Call Assistance již velkou zkušenost, dále o poskytování zdravotní asistence. Výběrová řízení jsou v současné době vyhodnocována.

Přidáno: 4. 1. 2009

Spuštění dalších asistenčních projektů

Call Assistance 24 zahájila svou činnost v nových prostorách skutečně velkoryse. Navázala obchodní vztahy s komerční pojišťovnou VITALITAS, a.s. Pro tuto renomovanou společnost poskytuje Call Assistance 24 asistenční služby dvěma úspěšným projektům.

Přidáno: 14. 6. 2008

Zobrazit všechny novinky…