Historie firmy

Rok 1992

Asistenční společnost Call Assistance 24 s.r.o. byla založena v roce 2006. Historie firmy sahá však daleko hlouběji, až do roku 1992, kdy současný management firmy založil v rámci francouzské skupiny DELTA CONSULTING společnost CS Assist Consult, s.r.o.

Společnost CS Assist poskytovala asistenční služby na území bývalého Československa, nicméně v roce 1993 založila svoji pobočku v Bratislavě - společnost Assist Slovakia, s.r.o. Poskytování asistenčních služeb se tak na území Slovenska zlepšilo a urychlilo.

Obě společnosti, jak CS Assist, tak Slovak Assist, poskytovaly komplexní rozsah asistenčních služeb - technickou asistenci, zdravotní asistenci, právní asistenci, firemní asistenci. V rámci firemní asistence byla pověřena např. tzv. relokalizací, kdy na území ČR i SR poskytla veškerý servis pro nejvyšší management společností jako Coca-Cola, Danone, Veolia v Česku nebo VW, KIA, HP apod. na Slovensku. Tato asistenční služba sestává ze zajištění ubytování, obstarání veškerých potřebných úředních formalit, souvisejících s přemístěním a dlouhodobým pobytem osob i věcí na území cizího státu, umístění dětí do potřebných institucí, zajištění aktivit pro volný čas atd.

Léta 1995 - 1996

Zhruba do roku 1995 - 1996 bylo hlavním cílem společnosti poskytovat technické a zdravotní asistenční služby klientům velkých zahraničních asistenčních společností, jako byly UAP, GESA, SFA (později fúzovaly do společnosti AXA), dále Europ Assistance, IAG Group, IMA Niort, Eurocros, SOS Geneva, SOS International Copenhagen, MAPFRE atd.

Klientům těchto společností se poskytovala zejména technická asistence a zdravotní asistence v případě, že se na našem území dostali do jakýchkoli problémů a nesnází, spojených s provozem jejich vozu nebo s jejich zdravím. V rámci této spolupráce však začala společnost CS Assist jako jedna z prvních asistenčních společností na našem území poskytovat také technickou asistenci po dobu záruky pro osobní vozy Daewoo (dnes Chevrolet), Toyota, Peugeot, Fiat, Alfa Romeo.

Poté, co si některé výše jmenované asistenční společnosti začaly otevírat na území Česka vlastní pobočky, obrátila CS Assist svou pozornost na lokální trh a začala poskytovat asistenční služby i tuzemským subjektům. Vybudovala si pevné zázemí zejména v oblasti zdravotní asistence, dokonce si pro účely repatriací zřídila vlastní sanitní vůz, o několik let později i druhý. Kromě toho si začala budovat pevné vazby s hlavními nemocničními zařízeními, kterým taktéž začala poskytovat asistenční služby.

Rok 1998

V roce 1998 fúzovala CS AssistSlovak Assist do společnosti AEA International, která se v tomto roce dalšími fúzemi stala celosvětovou sítí vlastních asistenčních center a klinik. O rok později se společnost přejmenovala na současnou International SOS.

Rok 2002

V této společnosti setrval management společnosti Call Assistance 24 s.r.o. do roku 2002, kdy pražskou pobočku v rámci skupiny stabilizoval finančně i z hlediska operativy. Díky tomu se Praha poté stala regionálním centrem pro střední Evropu, od Baltu po Jadran. To již měla společnost několik desítek zaměstnanců a roční obrat v mnoha desítkách milionů Kč.

Rok 2006

V roce 2006 pak založil tento management asistenční společnost Call Assistance 24 s.r.o.